เปลี่ยน SWING MOTOR

LEAK CHECKING และเปลี่ยน OUTDOOR HEAT EXCHANGE

เปลี่ยน RUN CAPACITOR

เปลี่ยน START CAPACITOR

เปลี่ยน MAGNETIC

เปลี่ยน OUTDOOR FAN MOTOR

เปลี่ยน INDOOR FAN MOTOR

เปลี่ยน INDOOR HEAT EXCHANGE

เปลี่ยน PUMP

เปลี่ยน DRAIN PUMP

เปลี่ยน คอมเพรสเซอร์ และล้างระบบน้ำยา

เปลี่ยน FILTER DRIER

เปลี่ยน SERVICE VALVE

เปลี่ยน PC-CONTROL BOARD

เปลี่ยน INDOOR COIL THERMISTOR

เปลี่ยน ROOM THERMISTOR

เปลี่ยน DIGITAL ROOM THERMOSATAT WIRED CONTROL

เปลี่ยน BLOWER

ติดตั้ง VENTILATING FAN พัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อ