บีเอ็น เซอร์วิส

199/11 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

Tel. : 02-944-5557

Mobile: 081-447-7008

Email : bnservicemkt@gmail.com