PANASONIC HEALTHY NANOE INVERTER

MODELBTU
CS-KU9WKT8,699 BTU
CS-KU13WKT11,818 BTU
CS-KU18WKT16,881 BTU
CS-KU24WKT20,764 BTU

FEATURES

  • SKYWING ลมเย็นไม่สัมผัสตัวโดยตรง
  • NANOE เทคโนโลยี ระบบฟอกกอากาศ
  • NANOE-G สามารถกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ขจัดกลิ่น ยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส ปล่อยประจุไอออนน้ำ
  • ECO+AI ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น สูงสุด 20%
  • BIG FLAP บานสวิงใหญ่ขึ้น
  • BLUE FIN แผงคอยล์เย็นเคลือบสารกันสนิม
  • SLEEP MODE ลดอุณหภูมิ 2 องศา เพื่อการนอนหลับที่ยาวนานขึ้น
  • POWERFUL เย็นเร็วขึ้น 18 %
  • NETWORK ADAPTOR ต่ออุปกรณ์เสริม WIFI ได้