MITSUBISHI CASSETTE TYPE INVERETER PLY M SERIES

MODELBTU
PLY-M13EA/SUY-M13VA13,989 BTU
PLY-M18EA/SUY-M18VA18,084 BTU
PLY-M24EA/SUY-M24VA24,225 BTU
PLY-M30EA/SUY-M30VA30,026 BTU
PLY-M36EA/SUY-M36VKA36,167 BTU 220 V.
PLY-M36EA/SUY-M36YKA36,167 BTU 380 V.
PLY-M42EA/SUY-M42VKA42,000 BTU 220 V.
PLY-M42EA/SUY-M42YKA42,000 BTU 380 V.
PLY-M48EA/SUY-M48VKA48,000 BTU 220 V.
PLY-M48EA/SUY-M48YKA48,000 BTU 380 V.

FEATURES

  • สีขาว Pure White แผงหน้ากากและรีโมท ทำให้กลมกลืนกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ
  • ANTI-ALLERGY ENZYME FILTER แผ่นฟอกอากาศยับยั้งไวรัสและสารก่อภูมิแพ้ (อุปกรณ์เสิรม)
  • ใบพัดดีไซน์ใหม่ ช่วยให้การทำงานเงียบสนิท
  • ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย,จำนวนคนและตำแหน่งของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย อุปกรณ์เสริม 3D Move Eye Human Sensor
  • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
  • รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายหรือแบบมีสาย
  • สามารถเลือกทิศทางจ่ายลมแต่ละด้านได้อย่างอิสระ โดยตั้งค่าได้จากรีโมทควบคุม