HAIER PURI COOL VIP SERIES

MODELBTU
HSU-10VIP03T9,692 BTU
HSU-13VIP03T12,200 BTU
HSU-18VIP03T17,100 BTU

FEATURES

  • Super IFD Filter ฟิลเตอร์ช่วยให้การกำจัดมลพิษในอากาศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยช่องระบายอากาศทั้งหมด 6816 ช่อง
  • Self-Cleaning ฟังก์ชั่นการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
  • ลดความชื้นได้อย่างแม่นยำ ด้วยการควบคุมอุณภูมิและความชื้นภายในห้อง
  • เทคโนโลยีตรวจเช็คคุณภาพอากาศ มีเซ็นเซอร์ที่ไวต่อการตรวจจับฝุ่นละออง สามารถบอกถึงค่า PM. 2.5 ในอากาศได้อย่างแม่นยำ