HAIER CEILING TYPE GALE COOL INVERTER

MODELBTU
HCFI-13CSR3213,251 BTU
HCFI-18CSR3218,023 BTU
HCFI-25CSR3225,414 BTU
HCFI-30ESR3230,629 BTU

FEATURES

  • Self-Cleaning ลดอุณภูมิความเย็นเพื่อให้เป็นน้ำแข็ง และทำให้น้ำแข็งละลาย ชำระ ล้างฝุ่นที่เกาะอยู่คอยล์เย็น
  • Human Sensor เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีการเข้า-ออกห้อง เปิด-ปิดได้อัตโนมัติ
  • Super Comfort บานสวิงอัตโนมัติแยกอิสระ บน-ล่าง ซ้าย-ขวา
  • Whispering Air เทคโนโลยีการออกแบบใบพัด ให้มีความดังเสียงต่ำ