DAIKIN CASSETTE NON-INVERTER

MODELBTU
FCNQ13MV2S/RNQ13MV2S13,600 BTU
FCNQ18MV2S/RNQ13MV2S18,090 BTU
FCNQ24MV2S/RNQ24MV2S24,000 BTU
FCNQ30MV2S/RNQ30MV2S30,000 BTU 220 V.
FCNQ30MV2S/RNQ30MY2S30,000 BTU 380 V.
FCNQ36MV2S/RNQ36MV2S36,000 BTU 220 V.
FCNQ36MV2S/RNQ36MY2S36,000 BTU 380 V.
FCNQ42MV2S/RNQ42MY2S42,600 BTU 380 V.
FCNQ48MV2S/RNQ36MY2S48,000 BTU 380 V.

FEATURES

  • Round Flow กระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา
  • เลือกทิศทางการปล่อยอากาศได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งทุกมุมห้อง
  • ขนาดกะทัดรัดติดตั้งง่าย ทำงานเงียบ
  • รีโมทคอนโทรลแบบมีสายและไร้สาย