งานออกแบบระบบปรับอากาศ วางระบบท่อน้ำยาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

MITSUBSIHI ECONO

MS-GN13VF 8 เครื่อง

MS-GN15VF 3 เครื่อง

MS-GN18VF 4 เครื่อง

MS-GN24VF 3 เครื่อง

MS-GK36VA 1 เครื่อง

MITSUBISHI CASSETTE

PL-P24BAKLCM 1เครื่อง

PL-6BKALCM-T 12เครื่อง