งานวางระบบท่อน้ำยาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ SAMSUNG จำนวน 150 เครื่อง

โครงการ FAMILY LIFE CONDO รัชดาภิเษก