งานออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ DR.WICHAI CLINIC ถนนวิทยุ จำนวน 20 เครื่อง

วางระบบท่อน้ำยาไปควบคู่กับงานตกแต่งภายในของลูกค้า

MITSUBISHI CASSETTE NON INVERTER
PL-P30BAKLCM 2 เครื่อง

MITSUBISHI HAPPY INVERTER
MSY-KS09VF 3 เครื่อง
MSY-KS13VF 5 เครื่อง
MSY-KS18VF 5 เครื่อง
MSY-KS24VF 4 เครื่อง
MSY-GR30VF 1 เครื่อง