งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ CARRIER CEILING TYPE ที่ AMAZON CAFE PORTO CHINO มหาชัย

42TSF0361CP/38TSF0361A1 36,000 BTU