งานติดตั้ง AMAZON CAFE สนามกอล์ฟ BSC J-PARK ชลบุรี

แบบแปลนใหม่กระจกใส หลังคาจั่ว หลังคาไม้ฝ้า Weather Groove โชว์ท่อแอร์

MITSUBISHI CASSETTE TYPE

PL-42BAKLCM 4 เครื่อง

MITSUBISHI ECONO WALL TYPE

MS-GN24VF 1 เครื่อง