งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ AMAZON CAFE ท่าเรือข้ามฟากปากน้ำสมุทรปราการ

CARRIER CEILING 42TBU0601CP/38TBU0601A3 60,000 BTU

DAIKIN CASSETTE TYPE FCNQ48MV2S/RN048MY2S 48,000 BTU