งานวางระบบท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศก่อนทำระบบ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI WALL TYPE จำนวน 5 ชุด