งานออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ บ้านเดี่ยว ซ.โยธินพัฒนา11 หลังที่1

MITSUBISHI CASSETTE

PL-P36BAKLCM 35,000BTU 2 เครื่อง

MITSUBISHI ECONO

MS-GN09VF 9,212BTU 1 เครื่อง

MS-GN15VF 14,330BTU 3 เครื่อง

MS-GN18VF 18,084BTU 2 เครื่อง

MS-GN24VF 22,519BTU 1 เครื่อง

MITSUBISHI SUPER INVERTER

MSY-GN13VF 12,624BTU 1 เครื่อง

MSY-GN15VF 14,330BTU 2 เครื่อง