งานออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บ้านเดี่ยว ซอยโยธินพัฒนา 11 หลังที่ 2

MITSUBISHI ECONO

MS-GN18VF 18,084BTU 1 เครื่อง

MS-GN24VF 22,519BTU 6 เครื่อง