งานวางระบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง พร้อมทำระบบทำยา บ้านสไตล์ CLASSIC LUXULY

MITSUBISHI CASSETTE

PL-P18BAKLCM 3 เครื่อง

PL-P24BAKLCM 1 เครื่อง

PL-P30BAKLCM 5 เครื่อง

PL-P42BAKLCM 1 เครื่อง

PLY-SP42EA 1 เครื่อง

PLY-SP48EA 1 เครื่อง

MITSUBISHI CONCEALED TYPE

PE-P30JAKL 1 เครื่อง

MITSUBISHI ECONO

MS-GN18VF 1 เครื่อง

MS-GN24VF 3 เครื่อง

MITSUBISHI SUPER INVERTER

MSY-GN18VF 1 เครื่อง

MSY-GN24VF 4 เครื่อง

MSY-GN30VF 1 เครื่อง