งานเดินระบบปรับอากาศ ฝังท่อน้ำยาแอร์ ก่อนติดตั้งเดินระบบน้ำยาแอร์

ลูกค้าเลือกใช้แอร์ MITSUBISHI CASSETTE TYPE จำนวน 12 เครื่อง