งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ FERRO PERFORMANCE MATERIALS (THAILAND) CO.,LTD อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MITSUBISHI HAPPY INVERTER

MSY-KS09VF 2 เครื่อง

MSY-KS13VF 3 เครื่อง

MSY-KS15VF 1 เครื่อง

MSY-KS18VF 1 เครื่อง

MITSUBISHI WIDE&LONG

MSY-GK36VF 1 เครื่อง

MITSUBISHI CEILING TYPE

PC-P36KAKL 3 เครื่อง

MITSUBISHI CASSETTE TYPE

PL-P30BAKLCM 2 เครื่อง