งานวางระบบเครื่องปรับอากาศและติดตั้งทำระบบ FUJI MACHINE (THAILAND) CO., LTD คลองหลวงปทุมธานี

CARRIER CASSETTE TYPE และ CARRIER WALL TYPE จำนวน 22 เครื่อง พร้อมทำ CAT WALK