งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ CHILLER SYSTEM ที่อาคาร R.S.TOWER ถนนรัชดาภิเษก

เปลี่ยนเทอร์โมมิเตอร์แก้วแบบปรอท วัดอุณหภูมิน้ำ

เปลี่ยนเกจวัดแรงดันน้ำยา