งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ CARRIER ที่ KOJIRO JAPANESE CUISINE สาขาวัชรพล

CARRIER ASTRONY 42AFF013 1 เครื่อง

CARRIER CEILING TYPE42TBU0481CP/38TBU0481A3 2 เครื่อง

CARRIER DISCOVERY DUCT42TBU0481BP/38TBU0481A3 4 เครื่อง