งานเปลี่ยน FAN COIL UNIT เครื่องปรับอากาศ TRANE CASSETTE WATER COOLED TYPE

ที่ บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

เดินระบบท่อน้ำ

เปลี่ยน 2 WAY VALVE